Nega.vn � Ngo�i Contra, Mario,..Th� Sonic c?ng l� m?t nh�n v?t ?� g?n b� v?i tu?i th? c?a r?t nhi?u ng??i kh�ng ch? qua nh?ng b? phim ho?t h�nh m� c�n qua nh?ng t?a game c?c k? th� v?. V?i phong c�ch ch?y phi�u l?u v??t ch??ng ng?i v?t v� c�ng th� v?, gi? ?�y b?n c� th? ch?i t?a game n�y ngay tr�n chi?c ?i?n tho?i hay c�c thi?t b? di ??ng y�u qu� c?a m�nh.

V?n phong c�ch 2D, v?n n?n ?? h?a c? k? nh?ng ??y m�u s?c c?c k? h?p d?n. Nh� ph�t tri?n ?� c? g?ng truy?n t?i nh?ng ?i?u tuy?t v?i nh?t trong phi�n b?n 1992 c?a Sega l�n thi?t b? di ??ng l?n n�y, t? nh?ng map quen thu?c cho ??n phong c�ch ch?i v?n ???c gi? nguy�n v� kh�ng thay ??i b?t c? th? g�. Tuy nhi�n, ?? ph� h?p v?i c�c thi?t b? hi?n nay, nh� ph�t tri?n ?� c? g?ng tinh ch?nh h? th?ng ?i?u khi?n sao cho tho?i m�i nh?t ?? thu?n ti?n cho ng??i ch?i.
<iframe width='500' height='281' src='//www.youtube.com/embed/1Z6DBi7Bkfg' frameborder='0' allowfullscreen=''></iframe>
Sonic the Hedgehog 2 d? ??nh s? ph�t h�nh v�o h�m nay 13/12 tr�n Android V� IOS, ng??i d�ng c� th? down ng�y tr�n App Store ho?c Google Play.


<center> </center>

Theo : Nega.vn