Đối tượng được thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội ở dự án này là những người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.

Cán bộ, viên chức, công chức, trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ Ngân sách nhà nước; quân nhân, sỹ quan chuyên nghiệp (gồm hạ sỹ quan, sỹ quan, chiến sỹ là quân nhân chuyên nghiệp) thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước; những người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như đối với quân nhân theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Người lao động, công nhân thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại các khu công nghiệp, bao gồm: Người lao động, công nhân, làm việc tại cụm công nghiệp, khu công nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành nghề.

Người có thu nhập thấp và người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị. Các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi cô đơn, độc thân, không nơi nương tựa. Những đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ. Các cá nhân, hộ gia đình thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Nhà ở xã hội
Khu nhà ở xã hội Tuệ Tĩnh, TP. Hải Dương gồm 305 căn hộ

Mục tiêu của dự án là nhằm bố trí quỹ nhà ở xã hội theo Chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân KCN tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được duyệt và Chương trình Nhà ở của Chính phủ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực phát triển dịch vụ thương mại, nhà ở,… phát triển theo hướng bền vững; đồng thời, từng bước cải thiện điều kiện ở tốt hơn cho bộ phận dân cư có thu nhập trung bình và thấp trong đô thị…

Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng mới, tức nhà đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng các công trình thuộc Dự án theo tiến độ đề ra bằng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác và được giao đất theo hình thức giao lâu dài, miễn tiền sử dụng đất. Cụ thể, chủ đầu tư được bố trí 20% quỹ đất để làm nhà ở thương mại nhằm kinh doanh bù đắp chi phí bỏ ra (Theo khoản 1, Điều 12, Nghị định 188/NĐ- CP ngày 20/11/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Khu nhà ở xã hội Tuệ Tĩnh thuộc ô đất có ký hiệu CT – Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, TP. Hải Dương có diện tích khoảng 7.749,5m2 bao gồm chung cư CT1 (8 tầng, 77 căn hộ), khu nhà ở thương mại thấp tầng với 22 căn hộ và chung cư CT2 (15 tầng, 228 căn hộ). Tổng mức đầu tư của dự án là 189.416.668.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Đây sẽ là điểm an cư tuyệt vời cho cư dân với hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cùng với kiến trúc hiện đại, căn hộ bố trí hài hòa, hợp lý, khoa học và tiện lợi cho việc ăn ở, sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, dự án nằm trong Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh có 4 mặt giáp với đường giao thông, trong Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh có mặt cắt đường rộng từ 13,5 - 24m. Hệ thống cấp điện, nước được lấy từ hệ thống cấp điện, nước chung của Khu đô thị, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Tuệ Tĩnh.

Xem thêm thông tin:
>>> liền kề phú lương <<<
>>> chung cư the vesta <<<
>>> chung cư hpc landmark 105 <<<

View more random threads: