Tên đây acc đó nhưng người đi về đâu rồi. Còn ai ở bảng vàng này còn chơi không.
Ôi cuộc sống cho ta rồi lấy đi thật nhanh....................