Vào lun cho vui nhà vui cửa
Tên: Trần Thanh Thái
Char: DC MS
Nick Game: I_QuynhAnh_I
Đang Tọa Lạc: ĐAi Hung
NGày Sinh:16/8/1996 châu Thành Sóc Trăng => (hơi lạc đề tài)