Chắc mình là mem sau cùng của nhà mình quá hít hít
Char: Haroeris
Tên : Minh Đức
ĐC : Hà Bắc