Em cần bán acc kk int 98 xác thôi nhé khu vực Bắc Ninh do acc k xác nhập được imeo nên chỉ có mk1 có huynh nào khu vực Bắc Ninh tin tưởng mà quan tâm thì ib qua Face cho em nhé hoặc qua Sđt: 0972201875