Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Bán Gold SLL Sv Thanh Long GDTT HCM

 1. #1
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định Bán Gold SLL Sv Thanh Long GDTT HCM

  1b8 = 3tr400k vnd.

  <đã có="" người="" hẹn="" mua,="" gd="" 8/12="">

  Đã GD xong. Close.
  <div>


  <blockquote>

  Lần sửa cuối bởi hoangtunho26; 12-08-2015 lúc 01:04 PM


  </blockquote>
  </div>

  <div></div>


  <div>

  <div>

  [IMG]images/misc/progress.gif[/IMG]  [IMG]clear.gif[/IMG] Trả lời với trích dẫn
  </div>
  </div>
  <hr>
  [*]


  [*]

  <div>


  </div>


  <div></div>


  <div>
  </div>
  <hr>


  [*]


  <div>


  12-01-2015, 08:41 AM
  #2
  </div>
  <div>
  <div>
  <div>

  <div>
  <strong>hoangtunho26</strong>
  • <li>

   Xem hồ sơ

  • Xem bài đã gửi


  • Tin nhắn riêng  </li></div>
  [IMG]images/statusicon/user-offline.png[/IMG]


  </div>

  Amateur


  [IMG]images/misc/av.gif[/IMG]  <hr>
  <dl>
  <dt>Tham gia ngày</dt> <dd>Jan 2011</dd>


  <dt>Bài gửi</dt> <dd>84</dd>


  <div align="left">
  <div>Level: 28 [?]
  Experience: 172.229
  Next Level: 195.661</div>
  <div style="text-align:left; width:102px; " title="195.661 Experience until the next Level">
  <div style="width:40px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
  </div>
  </div>

  <dt>Thanks</dt> <dd>0</dd>

  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Thanked 0 Times in 0 Posts</dd>


  </dl>


  <div>

  </div>

  </div>
  <div>
  <div>


  <div>
  <div id="post_message_2484541">
  <blockquote>
  Chào buổi sáng T3, ai cần thì liên hệ nhé.
  </blockquote>
  </div>


  </div>
  </div>

  <div></div>
  </div>
  </div>
  <div>

  <div>

  [IMG]images/misc/progress.gif[/IMG]  [IMG]clear.gif[/IMG] Trả lời với trích dẫn
  </div>
  </div>
  <hr>
  [*]

  [*]


  <div>


  12-01-2015, 09:32 PM
  #3
  </div>
  <div>
  <div>
  <div>

  <div>
  <strong>hoangtunho26
  </strong>
  • <li>

   Xem hồ sơ

  • Xem bài đã gửi


  • Tin nhắn riêng  </li></div>
  [IMG]images/statusicon/user-offline.png[/IMG]


  </div>

  Amateur


  [IMG]images/misc/av.gif[/IMG]  <hr>
  <dl>
  <dt>Tham gia ngày</dt> <dd>Jan 2011</dd>


  <dt>Bài gửi</dt> <dd>84</dd>


  <div align="left">
  <div>Level: 28 [?]
  Experience: 172.229
  Next Level: 195.661</div>
  <div style="text-align:left; width:102px; " title="195.661 Experience until the next Level">
  <div style="width:40px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
  </div>
  </div>

  <dt>Thanks</dt> <dd>0</dd>

  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Thanked 0 Times in 0 Posts</dd>


  </dl>


  <div>

  </div>

  </div>
  <div>
  <div>


  <div>
  <div id="post_message_2484598">
  <blockquote>
  Ai cần thì liên hệ nhé, pm ingame ko thấy thì sms qua sdt nhé.
  </blockquote>
  </div>


  </div>
  </div>

  <div></div>
  </div>
  </div>
  <div>

  <div>

  [IMG]images/misc/progress.gif[/IMG]  [IMG]clear.gif[/IMG] Trả lời với trích dẫn
  </div>
  </div>
  <hr>
  [*]

  [*]


  <div>


  12-02-2015, 04:09 PM
  #4
  </div>
  <div>
  <div>
  <div>

  <div>
  <strong>hoangtunho26
  </strong>
  • <li>

   Xem hồ sơ

  • Xem bài đã gửi


  • Tin nhắn riêng  </li></div>
  [IMG]images/statusicon/user-offline.png[/IMG]


  </div>

  Amateur


  [IMG]images/misc/av.gif[/IMG]  <hr>
  <dl>
  <dt>Tham gia ngày</dt> <dd>Jan 2011</dd>


  <dt>Bài gửi</dt> <dd>84</dd>


  <div align="left">
  <div>Level: 28 [?]
  Experience: 172.229
  Next Level: 195.661</div>
  <div style="text-align:left; width:102px; " title="195.661 Experience until the next Level">
  <div style="width:40px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
  </div>
  </div>

  <dt>Thanks</dt> <dd>0</dd>

  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Thanked 0 Times in 0 Posts</dd>


  </dl>


  <div>

  </div>

  </div>
  <div>
  <div>


  <div>
  <div id="post_message_2484648">
  <blockquote>
  Sắp hết giờ làm rồi.
  Bạn nào mua hay cần gì thì sms / call qua sdt nhé. Buổi tối ở nhà có bé nhỏ nên ít online.
  </blockquote>
  </div>


  </div>
  </div>

  <div></div>
  </div>
  </div>
  <div>

  <div>

  [IMG]images/misc/progress.gif[/IMG]  [IMG]clear.gif[/IMG] Trả lời với trích dẫn
  </div>
  </div>
  <hr>
  [*]

  [*]


  <div>


  12-03-2015, 09:57 AM
  #5
  </div>
  <div>
  <div>
  <div>

  <div>
  <strong>hoangtunho26</strong>
  • <li>

   Xem hồ sơ

  • Xem bài đã gửi


  • Tin nhắn riêng  </li></div>
  [IMG]images/statusicon/user-offline.png[/IMG]


  </div>

  Amateur


  [IMG]images/misc/av.gif[/IMG]  <hr>
  <dl>
  <dt>Tham gia ngày</dt> <dd>Jan 2011</dd>


  <dt>Bài gửi</dt> <dd>84</dd>


  <div align="left">
  <div>Level: 28 [?]
  Experience: 172.229
  Next Level: 195.661</div>
  <div style="text-align:left; width:102px; " title="195.661 Experience until the next Level">
  <div style="width:40px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
  </div>
  </div>

  <dt>Thanks</dt> <dd>0</dd>

  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Thanked 0 Times in 0 Posts</dd>


  </dl>


  <div>

  </div>

  </div>
  <div>
  <div>


  <div>
  <div id="post_message_2484674">
  <blockquote>
  Up ngày mới, mua thì liên hệ ingame hoặc sdt nhé.
  </blockquote>
  </div>


  </div>
  </div>

  <div></div>
  </div>
  </div>
  <div>

  <div>

  [IMG]images/misc/progress.gif[/IMG]  [IMG]clear.gif[/IMG] Trả lời với trích dẫn
  </div>
  </div>
  <hr>
  [*]

  [*]


  <div>


  12-03-2015, 09:51 PM
  #6
  </div>
  <div>
  <div>
  <div>

  <div>
  <strong>hoangtunho26</strong>
  • <li>

   Xem hồ sơ

  • Xem bài đã gửi


  • Tin nhắn riêng  </li></div>
  [IMG]images/statusicon/user-offline.png[/IMG]


  </div>

  Amateur


  [IMG]images/misc/av.gif[/IMG]  <hr>
  <dl>
  <dt>Tham gia ngày</dt> <dd>Jan 2011</dd>


  <dt>Bài gửi</dt> <dd>84</dd>


  <div align="left">
  <div>Level: 28 [?]
  Experience: 172.229
  Next Level: 195.661</div>
  <div style="text-align:left; width:102px; " title="195.661 Experience until the next Level">
  <div style="width:40px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
  </div>
  </div>

  <dt>Thanks</dt> <dd>0</dd>

  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Thanked 0 Times in 0 Posts</dd>


  </dl>


  <div>

  </div>

  </div>
  <div>
  <div>


  <div>
  <div id="post_message_2484735">
  <blockquote>
  Buồn ngủ rồi.
  </blockquote>
  </div>


  </div>
  </div>

  <div></div>
  </div>
  </div>
  <div>

  <div>

  [IMG]images/misc/progress.gif[/IMG]  [IMG]clear.gif[/IMG] Trả lời với trích dẫn
  </div>
  </div>
  <hr>
  [*]

  [*]


  <div>


  12-05-2015, 10:37 AM
  #7
  </div>
  <div>
  <div>
  <div>

  <div>
  <strong>hoangtunho26</strong>
  • <li>

   Xem hồ sơ

  • Xem bài đã gửi


  • Tin nhắn riêng  </li></div>
  [IMG]images/statusicon/user-offline.png[/IMG]


  </div>

  Amateur


  [IMG]images/misc/av.gif[/IMG]  <hr>
  <dl>
  <dt>Tham gia ngày</dt> <dd>Jan 2011</dd>


  <dt>Bài gửi</dt> <dd>84</dd>


  <div align="left">
  <div>Level: 28 [?]
  Experience: 172.229
  Next Level: 195.661</div>
  <div style="text-align:left; width:102px; " title="195.661 Experience until the next Level">
  <div style="width:40px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
  </div>
  </div>

  <dt>Thanks</dt> <dd>0</dd>

  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Thanked 0 Times in 0 Posts</dd>


  </dl>


  <div>

  </div>

  </div>
  <div>
  <div>


  <div>
  <div id="post_message_2484835">
  <blockquote>
  T7, CN ở nhà. Có bé nhỏ nên ít online. Bạn nào mua Gold thì sms hoặc call qua sdt nhé.
  </blockquote>
  </div>


  </div>
  </div>

  <div></div>
  </div>
  </div>
  <div>

  <div>

  [IMG]images/misc/progress.gif[/IMG]  [IMG]clear.gif[/IMG] Trả lời với trích dẫn
  </div>
  </div>
  <hr>
  [*]

  [*]


  <div>


  12-06-2015, 08:34 PM
  #8
  </div>
  <div>
  <div>
  <div>

  <div>
  <strong>hoangtunho26</strong>
  • <li>

   Xem hồ sơ

  • Xem bài đã gửi


  • Tin nhắn riêng  </li></div>
  [IMG]images/statusicon/user-offline.png[/IMG]


  </div>

  Amateur


  [IMG]images/misc/av.gif[/IMG]  <hr>
  <dl>
  <dt>Tham gia ngày</dt> <dd>Jan 2011</dd>


  <dt>Bài gửi</dt> <dd>84</dd>


  <div align="left">
  <div>Level: 28 [?]
  Experience: 172.229
  Next Level: 195.661</div>
  <div style="text-align:left; width:102px; " title="195.661 Experience until the next Level">
  <div style="width:40px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
  </div>
  </div>

  <dt>Thanks</dt> <dd>0</dd>

  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Thanked 0 Times in 0 Posts</dd>


  </dl>


  <div>

  </div>

  </div>
  <div>
  <div>


  <div>
  <div id="post_message_2484871">
  <blockquote>
  Up tối chủ nhật. Bạn nào mua thì sms/ call nhé.
  </blockquote>
  </div>


  </div>
  </div>

  <div></div>
  </div>
  </div>
  <div>

  <div>

  [IMG]images/misc/progress.gif[/IMG]  [IMG]clear.gif[/IMG] Trả lời với trích dẫn
  </div>
  </div>
  <hr>
  [*]

  [*]


  <div>


  12-07-2015, 09:46 AM
  #9
  </div>
  <div>
  <div>
  <div>

  <div>
  <strong>hoangtunho26</strong>
  • <li>

   Xem hồ sơ

  • Xem bài đã gửi


  • Tin nhắn riêng  </li></div>
  [IMG]images/statusicon/user-offline.png[/IMG]


  </div>

  Amateur


  [IMG]images/misc/av.gif[/IMG]  <hr>
  <dl>
  <dt>Tham gia ngày</dt> <dd>Jan 2011</dd>


  <dt>Bài gửi</dt> <dd>84</dd>


  <div align="left">
  <div>Level: 28 [?]
  Experience: 172.229
  Next Level: 195.661</div>
  <div style="text-align:left; width:102px; " title="195.661 Experience until the next Level">
  <div style="width:40px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
  </div>
  </div>

  <dt>Thanks</dt> <dd>0</dd>

  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Thanked 0 Times in 0 Posts</dd>


  </dl>


  <div>

  </div>

  </div>
  <div>
  <div>
  <div>
  <div id="post_message_2484881">
  <blockquote>
  Toàn PM ingame quá trời. Treo máy làm việc ko biết, lâu ko thấy trả lời thì sms / call qua sdt cái nhé. (Làm việc ko thể show game lên được).
  </blockquote>
  </div>


  </div>
  </div>

  <div></div>
  </div>
  </div>
  <div>

  <div>

  [IMG]images/misc/progress.gif[/IMG]  [IMG]clear.gif[/IMG] Trả lời với trích dẫn
  </div>
  </div>
  <hr>
  [*]  <div></div>
  <div>

  </div>

  <div id="below_postlist">

  <div id="pagination_bottom">

  <div></div>
  <div id="showthread_navpopup">

  <font color='red'>Di chuyển nhanh</font>
  Mua bán - Trao đổi
  Lên trên

  • Chức Năng
  • Bảng điều chỉnh cá nhân
  • Tin nhắn riêng
  • Theo dõi
  • Ai đang online
  • Tìm trong diễn đàn
  • Trang Ðầu

  • Diễn Ðàn  • ĐẠI SẢNH
   • <li>Bảng Thông Báo   </li>
  • GAME NỔI BẬT
   • <li>CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
    <ol>    <li>Sảnh Nghị Sự
    <ol>    <li>Thông báo chung   • Góp ý điều hành
    <ol>    <li>Góp Ý   • Báo lỗi/Hack   </li>
  • Sự kiện chung
   • <li>Sự kiện ingame   • Sự kiện outgame   • Thảo luận sự kiện   </li>
   </ol></li>
  • Cẩm Nang Game Thủ
   • <li>Hướng dẫn tân thủ   • Các hệ phái võ công
    <ol>    <li>Phái Phi Thiên   • Phải Hắc Sát   • Phái Phá Thiên   • Chiến Binh   • Đạo Chích   • Phù Thủy   • Thuật Sĩ   • Mục Sư   • Nhạc Công   </li>
   </ol></li>
  • Quảng Trường CĐTL
   • <li>Thảo luận chung   • Máy Chủ - Bang Hội - CLB
    <ol>    <li>Máy Chủ   • Bang Hội   • Câu Lạc Bộ
    <ol>    <li>CLB Thăng Long   • CLB Kinh Bắc   • CLB Quảng Ninh   • CLB TP.HCM   • CLB Đà Nẵng   • CLB Đồng Nai   • CLB Hải Phòng   • Hỗ Trợ CLB   </li>
   </ol></li>
  • Mua bán - Trao đổi   </ol></li>
  • Góc Giao Lưu - Giải Trí
   • <li>Góc giao lưu tâm sự   • Góc thư giãn giải trí   • Hình ảnh - Clip   </li>
   </ol></li>
  • OnGame
   • <li>Thông Báo Chung
    <ol>    <li>BQT Thông Báo   • Ý kiến - Đóng góp   • Khu Vực Tuyển MOD   • Báo Lỗi - Xử Lý Vi Phạm   </li>
  • Thiên Đường Giải Trí Số 1 Việt Nam
   • <li>TIN TỨC SỰ KIỆN
    <ol>    <li>Nhật Báo Ongame   • Hướng Dẫn Chơi Game   </li>
  • ONGAME'S EVENT
   • <li>Thử tài Ongame   • Nhận Giftcode Ongame   • Hỏi Nhanh - Đáp Khéo   • Lưu Trữ Event
    <ol>    <li>Đón tết cùng Ongame   • Chơi OnGame rước xế hộp   • Event Vô địch quyền vương!   • Say cùng vũ điệu châu Phi!   • [Event] Bầu chọn Avatar của Ongame   • Thiệp Mừng Valentine Day   • Mừng Sinh Nhật Ongame Tròn 5 Tuổi   • Chúc mừng sinh nhật Ongame   • Đêm Hội Giáng Sinh OnStar   • Đại Chiến Thiên Hà
    <ol>    <li>Ghi Danh Tham Chiến   • Bản Tin Chiến Trường   • Thiên Hà Rực Lửa   </li>
  • Nhận Quà Từ Facebook Ongame.vn  • Chào Mừng Ngày Ra Mắt Holla2(chắn)  • Lưu trữ sự kiện
   • <li>Nhận quà phiên bản mới Ongame   </li>
  • Đấu Trường Thỏ Và Sói Ver 1.0  • Tìm Bà Xã Của Bạn  • Viết cho Thầy Cô   </ol></li>
  • CAFÉ ONGAME   </ol></li>
  • THẢO LUẬN CHUNG
   • <li>Thảo Luận Chung   • Bộ Số May Mắn   • Game Bài
    <ol>    <li>Holla   • Công Thủ 3 Lá
    <ol>    <li>May mắn mỗi ngày cùng công thủ 3 lá   • Sự Kiện Đã Diễn Ra   • Thảo Luận Về Công Thủ 3 Lá   </li>
  • Tulokho  • Công Thủ  • Sám Cô  • Mậu Binh 2  • Mậu Binh   </ol></li>
  • Game Cờ
   • <li>Cờ tướng   • Cờ Vua   • Cờ Caro   • Ô ten lô   • Cờ Tường II   </li>
  • Game Đơn Giản
   • <li>Kim cương   • Pikachu   • Bin go Bin go   • Trò Chơi Flash   </li>
  • Ongame Mobi  • VIP Ongame   </ol></li>
   </ol></li>
   </ol></li>
  • Box Lưu Trữ
   • <li>Tam Quốc Hồn
    <ol>    <li>Nghênh Khách Điện
    <ol>    <li>Đại Công Cáo   • Báo Lỗi - Hỗ Trợ
    <ol>    <li>Báo lỗi   • Góp ý   </li>
   </ol></li>
  • Đại Sảnh Đường
   • <li>Thảo Luận Chung   • Tàng Thư Viện
    <ol>    <li>Hướng dẫn tân thủ   • Chia sẻ kinh nghiệm   </li>
  • Bang Hội - Liên Minh  • Mua - Bán   </ol></li>
  • Tiêu Dao Cốc
   • <li>Hình ảnh   • Cộng Đồng   </li>
   </ol></li>
  • Chiến Ca
   • <li>Nghênh Khách Điện
    <ol>    <li>Thông tin Sự kiện   • Đại Công Cáo   • Báo lỗi - Hỗ trợ
    <ol>    <li>Khiếu nại - Báo Lỗi   • Góp ý   </li>
   </ol></li>
  • Đại Sảnh Đường
   • <li>Thảo luận chung
    <ol>    <li>Giftcode Giờ Vàng   • Truyện - Thơ Ca   </li>
  • Tàng Thư Viện
   • <li>Hướng dẫn Tân thủ   • Chia sẻ kinh nghiệm   • Nhật ký chiến trường   </li>
  • Bang Hội - Liên Minh  • Mua bán - Trao đổi  • Quần Long Hội Tụ  • Sự kiện
   • <li>Bắt Sâu Nhận Thưởng   • [COLOR=" green="]Tranh đoạt lãnh thổ[/COLOR]
    <ol>    <li>Quan Độ   • Xích Bích   • Hoa Dung   • Trường Bản   </li>
   </ol></li>
  • Khoái Hoạt Lâu
   • <li>Hình ảnh đẹp   </li>
   </ol></li>
  • Tiêu Dao Cốc
   • <li>Hình ảnh   • Chém gió   • Tàng Kinh Các
    <ol>    <li>Truyện dịch   • Truyện sáng tác   • Truyện convert   • Truyện tranh   </li>
  • Phim ảnh
   • <li>Download home   • Phim Online   • Torrent home   </li>
  • Âm nhạc
   • <li>Download   • Music Online   • Music Video Online   </li>
   </ol></li>
   </ol></li>
   </ol></li>
   </ol></li>
  • GÓC THƯ GIÃN
   • <li>Thư viện âm nhạc   • Thư viện phim   • Ebook hay   • Tâm sự - Kết bạn   </li>
  • DOWNLOAD - CHIA SẺ
   </li>
  • Phần mềm   </ol></li>
  • THÙNG RÁC
   • <li>Thùng Rác   </li>

  </div>
  <div></div>
  </div>
  </div>

  <div>

  <strong>«</strong>
  Chủ đề trước
  |
  Chủ đề tiếp theo
  <strong>»</strong>

  </div>


  <div id="thread_info">


  <div>

  <div>
  <h4>
  [IMG]images/buttons/collapse_40b.png[/IMG]
  Quyền viết bài
  </h4>
  <div id="posting_rules">

  <div id="forumrules">

  • Bạn <strong>không thể</strong> gửi chủ đề mới
  • Bạn <strong>không thể</strong> gửi trả lời
  • Bạn <strong>không thể</strong> gửi file đính kèm
  • Bạn <strong>không thể</strong> sửa bài viết của mình


  <div>
  • BB code đang <strong>Mở</strong>
  • Mặt cười đang <strong>Mở</strong>
  • [IMG] đang <strong>Mở</strong>
  • [VIDEO] code is <strong>Mở</strong>
  • HTML đang <strong>Mở</strong>

  </div>
  <p>Nội quy diễn đàn</p>

  </div>

  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div id="ad_global_above_footer">
  <noscript><p>[IMG]clientscript/him.js[/IMG]  </noscript></div></đã>

 2. #2
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Chào buổi sáng T3, ai cần thì liên hệ nhé.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Ai cần thì liên hệ nhé, pm ingame ko thấy thì sms qua sdt nhé.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Sắp hết giờ làm rồi.
  Bạn nào mua hay cần gì thì sms / call qua sdt nhé. Buổi tối ở nhà có bé nhỏ nên ít online.

 5. #5
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Buồn ngủ rồi.

 6. #6
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Up ngày mới, mua thì liên hệ ingame hoặc sdt nhé.

 7. #7

  Mặc định

  T7, CN ở nhà. Có bé nhỏ nên ít online. Bạn nào mua Gold thì sms hoặc call qua sdt nhé.

 8. #8

  Mặc định

  Up tối chủ nhật. Bạn nào mua thì sms/ call nhé.

 9. #9

  Mặc định

  Toàn PM ingame quá trời. Treo máy làm việc ko biết, lâu ko thấy trả lời thì sms / call qua sdt cái nhé. (Làm việc ko thể show game lên được).

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •