Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Bán acc Server Kim Ngưu!

 1. #1
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định Bán acc Server Kim Ngưu!

  acc KK+Loi+Bang dư 2milSP, job thief 120(char nữ 1buff HV):
  KK+9: 3mil
  set nhẹ + TS D13 sun+7: 4mil
  Heo vàng+ set TT+ Báo đốm 125 skill11+ áo TT 4may mắn+ Long kỳ: 800k
  Set job 120 thief: 2mil
  acc + Nasrun+8 còn 23 ngày: 1mil
  acc còn X2 HH 24 ngày

  acc DK+ Hỏa + NC dư 4milSP, job thief 120( char nam 4buff HV):
  ̶Đ̶̶a̶̶o̶ ̶s̶̶u̶̶n̶ ̶D̶̶1̶̶3̶̶1̶̶2̶ ̶k̶̶h̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶s̶̶u̶̶n̶ ̶D̶̶1̶̶3̶̶3̶ ̶3̶̶m̶̶i̶̶l̶̶5̶
  ̶s̶̶e̶̶t̶ ̶n̶̶h̶̶ẹ̶ ̶T̶̶S̶ ̶D̶̶1̶̶3̶ ̶s̶̶u̶̶n̶̶7̶ ̶4̶̶m̶̶i̶̶l̶
  Heo vàng + set TT + Đà điểu 125 skill11+ áo TT 4 may mắn + set job 80: 1mil
  acc + Nasrun+5: 2mil

  Một số item khác:
  KK sunD13 +1+0: 800k
  Set nặng nam Sos + TS som D13 full option: 500k
  acc DK 125 dư 2milSP có 2 reset skill không giới hạn lvl: 500k
  Set TT Hallowen nữ: 200k
  Set TT đô đốc nữ: 200k
  Set TT hiệp sỹ thánh chiến nam: 200k
  Set TT Huyền vũ nam: 200k
  Set TT Hiệp sỹ mùa đông nam: 200k
  Set job 80 1 sao: 200k
  Còn 2bill gold
  Còn 30 chat all, 130 DCN
  BD 76, 101, 124, pet gold horn 113
  Gấu Skill 11
  X2HH, X2 4 tuần, 4x2 1 ngày, x2 kỹ năng 4 tuần
  GD TT VDC HN. Có fix cho ai mua cả acc và tặng thêm 1 set TT.
  LH: 0993 966 966

 2. #2

  Mặc định

  Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp!

 3. #3
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi chunght
  acc KK+Loi+Bang dư 2milSP, job thief 120(char nữ 1buff HV):
  KK+9: 3mil
  set nhẹ + TS D13 sun+7: 4mil
  Heo vàng+ set TT+ Báo đốm 125 skill11+ áo TT 4may mắn+ Long kỳ: 800k
  Set job 120 thief: 2mil
  acc + Nasrun+8 còn 23 ngày: 1mil
  acc còn X2 HH 24 ngày

  acc DK+ Hỏa + NC dư 4milSP, job thief 120( char nam 4buff HV):
  Đao sun D13+12, khiên sun D13+3: 3mil5
  set nhẹ + TS D13 sun+7: 4mil
  Heo vàng + set TT + Đà điểu 125 skill11+ áo TT 4 may mắn + set job 80: 1mil
  acc + Nasrun+5: 2mil

  Một số item khác:
  KK sunD13 +1+0: 800k
  Set nặng nam Sos + TS som D13 full option: 500k
  acc DK 125 dư 2milSP có 2 reset skill không giới hạn lvl: 500k
  Set TT Hallowen nữ: 200k
  Set TT đô đốc nữ: 200k
  Set TT hiệp sỹ thánh chiến nam: 200k
  Set TT Huyền vũ nam: 200k
  Set TT Hiệp sỹ mùa đông nam: 200k
  Set job 80 1 sao: 200k
  Còn 2bill gold
  Còn 30 chat all, 130 DCN
  BD 76, 101, 124, pet gold horn 113
  Gấu Skill 11
  X2HH, X2 4 tuần, 4x2 1 ngày, x2 kỹ năng 4 tuần
  GD TT VDC HN. Có fix cho ai mua cả acc và tặng thêm 1 set TT.
  LH: 0993 966 966
  Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

 4. #4
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi chunght
  acc KK+Loi+Bang dư 2milSP, job thief 120(char nữ 1buff HV):
  KK+9: 3mil
  set nhẹ + TS D13 sun+7: 4mil
  Heo vàng+ set TT+ Báo đốm 125 skill11+ áo TT 4may mắn+ Long kỳ: 800k
  Set job 120 thief: 2mil
  acc + Nasrun+8 còn 23 ngày: 1mil
  acc còn X2 HH 24 ngày

  acc DK+ Hỏa + NC dư 4milSP, job thief 120( char nam 4buff HV):
  Đao sun D13+12, khiên sun D13+3: 3mil5
  set nhẹ + TS D13 sun+7: 4mil
  Heo vàng + set TT + Đà điểu 125 skill11+ áo TT 4 may mắn + set job 80: 1mil
  acc + Nasrun+5: 2mil

  Một số item khác:
  KK sunD13 +1+0: 800k
  Set nặng nam Sos + TS som D13 full option: 500k
  acc DK 125 dư 2milSP có 2 reset skill không giới hạn lvl: 500k
  Set TT Hallowen nữ: 200k
  Set TT đô đốc nữ: 200k
  Set TT hiệp sỹ thánh chiến nam: 200k
  Set TT Huyền vũ nam: 200k
  Set TT Hiệp sỹ mùa đông nam: 200k
  Set job 80 1 sao: 200k
  Còn 2bill gold
  Còn 30 chat all, 130 DCN
  BD 76, 101, 124, pet gold horn 113
  Gấu Skill 11
  X2HH, X2 4 tuần, 4x2 1 ngày, x2 kỹ năng 4 tuần
  GD TT VDC HN. Có fix cho ai mua cả acc và tặng thêm 1 set TT.
  LH: 0993 966 966
  Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

 5. #5
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi chunght
  acc KK+Loi+Bang dư 2milSP, job thief 120(char nữ 1buff HV):
  KK+9: 3mil
  set nhẹ + TS D13 sun+7: 4mil
  Heo vàng+ set TT+ Báo đốm 125 skill11+ áo TT 4may mắn+ Long kỳ: 800k
  Set job 120 thief: 2mil
  acc + Nasrun+8 còn 23 ngày: 1mil
  acc còn X2 HH 24 ngày

  acc DK+ Hỏa + NC dư 4milSP, job thief 120( char nam 4buff HV):
  Đao sun D13+12, khiên sun D13+3: 3mil5
  ̶s̶̶e̶̶t̶ ̶n̶̶h̶̶ẹ̶ ̶T̶̶S̶ ̶D̶̶1̶̶3̶ ̶s̶̶u̶̶n̶̶7̶ ̶4̶̶m̶̶i̶̶l̶
  Heo vàng + set TT + Đà điểu 125 skill11+ áo TT 4 may mắn + set job 80: 1mil
  acc + Nasrun+5: 2mil

  Một số item khác:
  KK sunD13 +1+0: 800k
  Set nặng nam Sos + TS som D13 full option: 500k
  acc DK 125 dư 2milSP có 2 reset skill không giới hạn lvl: 500k
  Set TT Hallowen nữ: 200k
  Set TT đô đốc nữ: 200k
  Set TT hiệp sỹ thánh chiến nam: 200k
  Set TT Huyền vũ nam: 200k
  Set TT Hiệp sỹ mùa đông nam: 200k
  Set job 80 1 sao: 200k
  Còn 2bill gold
  Còn 30 chat all, 130 DCN
  BD 76, 101, 124, pet gold horn 113
  Gấu Skill 11
  X2HH, X2 4 tuần, 4x2 1 ngày, x2 kỹ năng 4 tuần
  GD TT VDC HN. Có fix cho ai mua cả acc và tặng thêm 1 set TT.
  LH: 0993 966 966
  Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

 6. #6
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0

  Mặc định

  set giap va TS 3m5 la ngot roi. ban Thi qua sever ThienLong. Pm char CuocDoiBaDao [IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG]

 7. #7
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi chunght
  acc KK+Loi+Bang dư 2milSP, job thief 120(char nữ 1buff HV):
  KK+9: 3mil
  set nhẹ + TS D13 sun+7: 4mil
  Heo vàng+ set TT+ Báo đốm 125 skill11+ áo TT 4may mắn+ Long kỳ: 800k
  Set job 120 thief: 2mil
  acc + Nasrun+8 còn 23 ngày: 1mil
  acc còn X2 HH 24 ngày

  acc DK+ Hỏa + NC dư 4milSP, job thief 120( char nam 4buff HV):
  Đao sun D13+12, khiên sun D13+3: 3mil5
  ̶s̶̶e̶̶t̶ ̶n̶̶h̶̶ẹ̶ ̶T̶̶S̶ ̶D̶̶1̶̶3̶ ̶s̶̶u̶̶n̶̶7̶ ̶4̶̶m̶̶i̶̶l̶
  Heo vàng + set TT + Đà điểu 125 skill11+ áo TT 4 may mắn + set job 80: 1mil
  acc + Nasrun+5: 2mil

  Một số item khác:
  KK sunD13 +1+0: 800k
  Set nặng nam Sos + TS som D13 full option: 500k
  acc DK 125 dư 2milSP có 2 reset skill không giới hạn lvl: 500k
  Set TT Hallowen nữ: 200k
  Set TT đô đốc nữ: 200k
  Set TT hiệp sỹ thánh chiến nam: 200k
  Set TT Huyền vũ nam: 200k
  Set TT Hiệp sỹ mùa đông nam: 200k
  Set job 80 1 sao: 200k
  Còn 2bill gold
  Còn 30 chat all, 130 DCN
  BD 76, 101, 124, pet gold horn 113
  Gấu Skill 11
  X2HH, X2 4 tuần, 4x2 1 ngày, x2 kỹ năng 4 tuần
  GD TT VDC HN. Có fix cho ai mua cả acc và tặng thêm 1 set TT.
  LH: 0993 966 966
  Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •