<font size="7">không biết ongame có lừa gạt tiền của member hay không ? mình tạo được 3 tài khoản chơi đánh bài Tiến Lên tulokho, lúc đầu tiền ít gold ít thì không sao , đến lúc chơi thắng được gold nhiều vào bàn lớn chơi thì liên tục đứt liên kết là sao?
mà tiền thúi heo hay thúi tứ quý thì mấy người trong bàn không được lấy mà ongame trừ của ng mất kết nối ( ongme lấy trộm gold ) đúng không!!!!
làm ăn vậy làm member ức chế đăng toppic lên chữi và không chơi game nữa cũng phãi.
dẹp ongame đi!!! lừa gạt không!
</font>