hút máu người chơi kinh quá.mất gold thì k giải quyết cho người chơi bỏ zô đồng tiền giờ đành ngồi ngó tụi nó ăn