admin xem xét lại hồ.hết mất nick mất gold giờ lại mất cả mật khẩu két sắt.