de nghi Ban Quan tri game xem lai. Tai khoan Holla cua toi con 1.010 gold. Choi tiep thi khong duoc ma nap gold cung khong xong. Channnnnnnnn