Em thấy hiện nay game poker rất phổ biến với nhiều lối chơi đa dạng và phong phú , đặc biệt là rất cân lão và cần phải tính toán . Game này em thấy trên facebook có 2 ứng dụng poker lớn nhất của việt nam là poker texas hold'em việt nam và poker pro.vn . có rất nhiều người chơi và độ thương mại hóa rất cao ( em cũng là một con nghiện của game này ) nên em sang đây góp ý với BQT nên mở thêm game này và rất muốn được thử nghiệm trên ongame.com.vn ^^!