THế quái nào mà mấy ông thông báo là 9h nhưng tới 9h40 vẫn chưa vào được là sao, dây thun ah[IMG]images/smilies/rabbit/th_84.gif[/IMG]