Theo ý kiến của cá nhân mình, không hiểu là ongame có cài đặt % cho mậu hình hay không nhưng khi vào chơi hầu như ván nào cũng có mậu binh , phải gọi là quá nhiều, liệu ongame có nên xem xét lại vấn đề này không?

Thật sự thấy cứ vào phòng là liên tục thấy mậu binh, không tứ quý thì thùng phá sảnh ... nói chung là quá nhiều dẫn đến chơi rất nhanh nãn.