BỌn mÀy khÔng biẾt dÙng game ah sao mÀ lÚc nÀo vÀo chƠi bÀi toÀn xẤu thÔi. ChÚng mÀy lÀ mỘt lŨ chÓ ĐiÊn