chơi tiến lên, mỗi lần thắng thua trừ tiền khó hiểu...coi lại dùm cái!