Mình không hiểu tại sao game mậu binh máy minh download không được . Cho mình hỏi tại sao ?