len google tim 7728 ongame ... la thay wed chinh chu... moi nap hon 30k tien bang SMS xong vao tai khoan khong thay gi moi dau ! AD thu tra loi xem