Khi chơi game có những người rất mất lịch sự, ad có cách nào lưu những người đó vào "danh sách đen" của mình để lần sau ko chơi chung nữa ko?? hay cho phép mình tạo list bạn bè để dễ dàng tìm bạn bè chơi cờ chung..hy vọng ad có thể phát triển web game lên như z