Hiện tại forum rất vắng nên BQT quyết định mở event cho các bạn tham gia.Hôm nay mình lập topic này để thăm dò ý kiến các bạn về việc nội dung của event...các bạn cho ý kiến bằng cách bình chọn phía trên nhé...thanks