- Tên tài khoản : 01696009437
- Email đăng ký: th***x@gmail.com

Mình mua 600 Oncash bằng hình thức Sử dụng Internet Banking của ngân hàng Vietcombank. Tiền bị trừ nhưng không nhận được Oncash.
Số tiền thanh toán là: 59,420 VNĐ - Số tham chiếu: VNOP - 0521369 - Mô tả giao dịch: VPS. VDC Net2E. Card: 970436..024. TranID: 2443725

Hôm nay ngày 12/02/2013 mua thẻ 20,000 VNĐ Viettel nạp vào bằng hình thức Sử dụng thẻ viễn thông thì được 200 Oncash, nhưng khi mua Gold thì lại không thấy Gold đâu nhưng Oncash thì trừ hết.

Mã số: 1920 50869 1819
Số seri: 91718426821

Mong Admin giải quyết giúp !