Khoảng 19h30 đến 20h30 ngày 17/02/2015 tôi bị hack hết toàn bộ gold (khoảng 250tr) trong game bài của ongame
Cần theo dõi số tiền này đi về đâu.