tình hình là cài đặt unity rồi.load xong rồi.nó hiện 2 dòng ở dưới chổ load thế này:
Unity Wed Player requires DX9 level graphics cards.
Make sure you have graphics card drivers íntalled.
mong mọi người giúp vs