AD cho hỏi tại sao không chát được trong game ấy nhỉ? Người khác chát thì vẫn được.[IMG]images/smilies/rabbit/th_61.gif[/IMG]