admin xem lại nick này vừa bị mất god.17m hay 18m god j đó.giúp mình vs.công bao ngày cày acc mất hết rồi,