em đánh Bixa xong nó hack tiền, nó đánh thua hết tiền xong nó hồi tiền lại y chang ban đầu... nó làm như vậy cả 5 lần e mong admin xóa hack để anh em vui vẻ[IMG]images/smilies/rabbit/th_96.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_96.gif[/IMG]