sao mình quay vào item két sắt và avatar thì vẫn nhận đc mà quay vào tiền thì chẳng nhận đc gì cả , a.d xử lí hộ mình với