Không hiểu sao mỗi lần click vào đợi nó load xong là ra lỗi Don't Send phải tắt trình duyệt rồi mở lại 3,4 thì mới vào đc ... khi vào đc phòng chơi thì rất bình thường ko bị dis nhưng khi thua hết tiền bị out ra phòng chơi thì đôi khi nó dis vào báo lỗi Don't Send

Ai biết giúp giùm em với chứ ngồi gò để chơi thì mệt lắm.