Em có nạp 1 thẻ cào Mobi 50.000đ nhưng do bấm nhầm 3 số cuối của mã thẻ lên số seri nạp không thành công. Sau đó nhìn kĩ lại và em sửa lại đúng số seri và mã thẻ thì hệ thống báo: Vui lòng kiểm tra lại tài khoản hoặc mã thẻ.
Thẻ bị lỗi:
-Số seri: 027131000404628
-Mã thẻ: 156106380174
Tên tài khoản nạp bị lỗi: 001mrlang

Mong được hỗ trọ sớm