sao nik của e vào diễn đàn và sự kiện thì dc nhưng ko vào ongame để chơi game,{nó nói là mật khẩu ko đúng nhưng vào diễn đàn lại đc