cho e hỏi dự đoán đội brazil nhất bản A, nhưng sao giờ vẩn chưa nhận được gold cược