Gửi BQT
vào lúc 9h5 phút, 2 nick QuangKhanh2012 và GameBai000 chơi cặp với nhau.