ongame chơi mất dạy... Làm chương trình ongame level up lừa đảo thiên hạ... Đã thế không một lời giải thích cả trên face