hai thằng này cao thủ up bài thật đánh vài chục ván mới nhận ra .tất cả các ván bài đều diễn ra bình thường nếu không theo rõi ghi ra giấy .tất cả các ván x3 x4 mới bị up ,và rất it khi bị cháy .không bao giờ ăn lien tù ti thật là vãi l ,