vào trò nào cũng bị vậy, ai biết chỉ mình với [IMG]images/smilies/rabbit/th_92.gif[/IMG]