[IMG][/IMG] [IMG][/IMG] TÔI MUA GOLD CỦA NHÂN VẬT JOHNNY MOSS GIÁ THỎA THUẬN 50K =120M GOLD NHƯNG CÂẬU TA CHƠI XẤU UOT GAME , ĐỀ NGHỊ ADMIN BLOG NHÂN VÂẬT LỪA ĐẢO NÀY TÔI CÓ CHỤP HÌNH LẠI CHÁT ĐÂY ĐỂ LÀM CHỨNG