ko post hình lên dc nên up len mediafie. mod xư lý giùm
http://www.mediafire.com/view/244yrc...m/untitled.GIF