Ad cho mình hỏi là sao chưa nhận được tiền từ game này, mình đã đổi tiền lấy điểm nhưng mình chưa chơi. Cảm ơn