sáng này đợi bảo tri xong riêng game Sám cô k vào dc là sao vậy adm , mậu binh tá la tiến lên vẫn vào dc riêng Sám cô thi chết ngấm [IMG]images/smilies/rabbit/th_52.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_52.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_52.gif[/IMG]