Vấn đề này tuy không mới và chả lạ gì, nhưng cực kỳ bức xúc

Đánh trong room địa chủ tá điền thì chả sao, nhảy vào trong cái room đại gia y như rằng chó lắm không thể đếm xuể

1 đêm em nạp đến 6 cái 50K cũng bị chúng nó thịt hết

Em vào trong room 2 triệu vừa nhìn thấy nó phát nó ấn ss thằng kia cùng lúc nhảy vào không thể thoát đựoc

Thiết nghĩ GM nên xem lại cái item chặn cùng IP

Cái này nên cài cho tất cả anh em, để tránh trường hợp bị đánh úp bạn em nó đã gửi bao nhiêu bài về cái này nhưng

nhưng GM ở đâu, thằng bạn em nó post ảnh thằng 4 con vit trên foruum GM bảo thoát ngay và gửi thông tin thoát đi

đâu và gửi thông tin cho GM thì lấy lại đựoc gì

Hết cái đấy là em đến chịu không dám chơi lắm chó quá

Biết game phải ra nhiều ITEM để câu tiền, NHƯNG ĐẾN CÁI VẤN ĐỀ CHẶN ITEM MÀ CŨNG CÂU ONCASH THÌ EM CŨNG

CHỊU