bạn cho mình hỏi tại sao mình lại bị mất mật khẩu két sắt được . mà lúc mình mua két sắt đã đổi ps và dùng được cả ngày mà giờ vào lại kêu sai mật khẩu vậy !