ADM ơi giúp mình với . chẳng hiểu sao mình chơi Cờ Tướng hay bị " không thể di chuyển được quân" trong khi đến lượt mình và thời gian vẫn chạy . hoặc có lần thì thời gian cũng ngừng chạy luôn. vậy là tại sao vậy? chỉ mình giải pháp giải quyết được không? cảm ơn nhiều !