Ad oi.Tôi đã cài xong plupin r. đăng nhập vào choi holla cài đặt xong nó báo lỗi ongame.ico.wcp và holla.exe..... nhờ ad hương dẫn giùm cách khắc phục.!!! tks