acc jeanchat24 không làm j sao lại bị khóa acc.. vãi ghê.... tự chơi ăn lên đc hơn 1 tỉ cái khóa acc là sao.. xem xét lại dùm vs