Thân chào toàn thể quý khách hàng tại Thiên Đường Giải Trí Ongame !

Nhằm bổ sung thêm tính phong phú cho kho Vật phẩm của Ongame và làm tăng thêm tính hấp dẫn cho các phòng chơi, từ ngày 18/01/2011 nhà phát hành VDC - Net2E quyết định bổ sung thêm 2 Vật phẩm mới là vật phẩm : Trưởng phòng và vật phẩm Kích ra.

Hình ảnh, tính năng khi sử dụng vật phẩm Trưởng phòng:

Hình ảnh
hình ảnh vật phẩm
Trưởng phòng
Tính năng
1. Trong vòng 24 giờ, người chơi có thể đặt password khi tạo phòng và chỉ người có vật phẩm Trưởng phòng mới có quyền mời người chơi khác tham gia phòng chơi.

2. Có thể kích người chơi khác trong phòng trong vòng 24 giờ
Nếu muốn kích người chơi nào đó ra khỏi phòng các bạn nhấp vào nút Kích ra ở trong vòng khoanh vàng như ảnh sau:


Sau đó sẽ hiện lên một danh sách những người chơi ở trong phòng và bạn sẽ lựa chọn người cần kích ra khỏi phòng


3. Có thể tạo pass đăng nhập vào phòng chơi.
Người chơi có thể tạo không gian trò chơi cho riêng mình và bạn bè mà không sợ có người lạ vào làm phiền bằng vật phẩm này nhờ tính năng tạo pass cho phòng chơi.


4. Bạn không thể “Tặng” hoặc “Bán lại” sau khi đã sử dụng.

5. Bạn không thể sử dụng món đồ trong khi chơi game.

6. Món đồ đã mua không được sử dụng sau 90 ngày sẽ bị xóa.

Hình ảnh, tính năng khi sử dụng vật phẩm Kích ra:

Hình ảnh

hình ảnh vật phẩm Kích ra
Tính năng
1. Có quyền kích người chơi khác ra khỏi phòng chơi

2. Mua vật phẩm thành công sẽ sử dụng được luôn (không cần phải chọn chức năng “Sử dụng” như những vật phẩm khác của Ongame )

3. Vật phẩm có giá trị sử dụng 1 lần (mặc định sau khi mua có quyền sử dụng cho tất cả các game, lưu ý vì giá trị sử dụng có một lần nên nếu khi đã sử dụng cho một game rồi thì các bạn phải thực hiện mua tiếp để sử dụng)

4. Bạn không thể "Tặng" hoặc "Bán lại" sau khi đã sử dụng.

5. Bạn không thể sử dụng món đồ trong khi chơi game.

6. Món đồ đã mua không được sử dụng sau 30 ngày sẽ bị xóa.

Vậy xin trân trọng thông báo để các bạn sớm sở hữu những vật phẩm mới nhất của Ongame và khám phá thêm sự hấp dẫn mới của các vật phẩm này mang đến cho mỗi phòng chơi.

Khám phá kho vật phẩm hấp dẫn của Thiên Đường Giải Trí Ongame <font color="#0000ff">Tại Đây


Trân trọng thông báo.

VDC -Net2E
</font>