Hướng dẫn mua món đồ khi bạn đang chơi game :

Bước 1 : Khi bạn ở phòng chờ của game, bạn bấm vào Cửa hàng Item để mua các món đồ


Bước 2 : Cửa hàng Item hiện ra, bạn bấm vào tab Cửa hàng bán đồ. Chọn Mua để mua món đồ bạn thích


Bước 3 : Cửa sổ xác nhận mua món đồ hiện ra, bạn bấm vào Đồng ý để hoàn thành việc mua món đồ


Hướng dẫn mua món đồ khi bạn ở trên website của Ongame

Bước 1 : Bạn bấm vào mục Siêu thị, rồi chọn mục Món đồ


Bước 2 : Tại trang món đồ, bấm vào Mua để mua món đồ bạn thích


Bước 3 : Cửa sổ xác nhận mua món đồ hiện ra, bạn bấm vào Đồng ý để hoàn thành việc mua món đồ


Hướng dẫn sử dụng món đồ :

Bước 1 : Khi bạn có được món đồ mình yêu thích rồi, bạn bấm vào mục Cửa hàng Item chọn tab Tủ giữ đồ. Bấm vào món đồ mà bạn chưa sử dụng


Bước 2 : Bấm vào Sử dụng để sử dụng món đồ thôi nào

Các bạn có thể mua các món đồ hấp dẫn của Ongame tại đây !