Sau 3 năm quay trở lại diễn đàn thấy những bài viết của mình vẫn trên top . Nhất là cái box BQT . Chết hẳn từ hồi tôi nghỉ
Sự kiện thì không có , admin với mod đi đâu hết rồi
Không hiểu là không ai quản lý diễn đàn hay là đóng cửa rồi nữa
Bây giờ hình như chỉ duy trì gọi là có thôi thì phải

Thấy mà buồn
BQT vào điểm danh nào