Còn mà giờ hết nạp được rồi [IMG]images/smilies/rabbit/th_88.gif[/IMG]