thằng này nay cùi lăm, tẩy chay nó đi mọi người ơi